2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานกระทรวงสาธารณสุข

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ISSM V.1.  
กลับหน้าหลัก
รายงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามพัฒนาระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ...12

ลำดับที่ แผนงาน จำนวนจังหวัด จำนวนอำเภอ จำนวนหน่วยงาน จำนวนโครงการ ระดับความสำเร็จเฉลี่ย จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) % การเบิกจ่าย รายละเอียด
รวมทั้งหมด
0.00
0.00
0.00
 
 
คณะทำงานบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขต 12