ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) รายละเอียดข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนิทรรศการ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่

linkedin

อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ R2R เขต ๑๒ เรื่อง “R2R เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น” รายละเอียดข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R เขต 12 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

linkedin