ขับเคลื่อน 4 Excellence เน้นสร้างคุณค่า MOPH พัฒนาผลงานสู่ Thailand 4.0 

Timeline

Timeline การประกวดผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

มหกรรมวิชาการ 2560

มหกรรมวิชาการและการประกวดผลงานเขตสุขภาพที่ 12 ขับเคลื่อน 4 Excellence เน้นสร้างคุณค่า MOPH พัฒนาผลงานสู่ Thailand 4.0

การรับผลงาน ประเภท Oral Presentation, International Presentation

การรับผลงาน ประเภท โปสเตอร์, นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, เรื่องเล่า , Photo voice, หนังสั้น