ขับเคลื่อน 4 Excellence เน้นสร้างคุณค่า MOPH พัฒนาผลงานสู่ Thailand 4.0 

ประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษ งานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เล่นง่ายๆ ลุ้นได้รางวัล งานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

Timeline

Timeline การประกวดผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

มหกรรมวิชาการ 2560

มหกรรมวิชาการและการประกวดผลงานเขตสุขภาพที่ 12 ขับเคลื่อน 4 Excellence เน้นสร้างคุณค่า MOPH พัฒนาผลงานสู่ Thailand 4.0

การรับผลงาน ประเภท Oral Presentation, International Presentation

การรับผลงาน ประเภท โปสเตอร์, นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, เรื่องเล่า , Photo voice, หนังสั้น

Timeline